Garé پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
اسفند ۱۴
11 h 15 min
۶:۲۱ قبل‌ازظهر
۵:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
43°
43°
75%
0 in
236
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
41°
37°
76%
0 in
288
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
39°
36°
80%
0 in
292
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
37°
34°
82%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
37°
32°
84%
0 in
297
7
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
36°
30°
85%
0 in
299
7
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
36°
32°
86%
0 in
302
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
37°
34°
86%
0 in
305
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
41°
37°
78%
0 in
292
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
46°
45°
67%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
50°
46°
58%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
54°
52°
53%
0 in
265
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
55°
54°
48%
0 in
261
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
57°
55°
43%
0 in
257
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
59°
59°
40%
0 in
256
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
59°
59°
40%
0 in
255
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
59°
59°
47%
0 in
253
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
54°
54°
67%
0 in
248
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n300
50°
46°
67%
0 in
244
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n300
48°
45°
68%
0 in
241
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
48°
45°
66%
0 in
247
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
48°
45°
66%
0 in
252
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
46°
43°
66%
0 in
256
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
46°
43°
64%
0 in
255
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Garé را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه