Ústí nad Labem پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
فروردین ۲۵
13 h 43 min
۶:۱۲ قبل‌ازظهر
۷:۵۶ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
74%
0 in
334
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
37°
30°
61%
0 in
337
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
37°
28°
52%
0 in
340
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
39°
32°
47%
0 in
340
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
41°
34°
44%
0 in
340
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
41°
34°
43%
0 in
340
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
43°
37°
41%
0 in
341
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ بعدازظهر
d300
43°
37°
43%
0 in
342
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d300
43°
37°
45%
0 in
343
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر
d300
41°
36°
49%
0 in
338
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
41°
36°
56%
0 in
330
7
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
39°
36°
65%
0 in
314
4
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
37°
34°
72%
0 in
317
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n400
37°
34°
78%
0 in
319
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
36°
32°
84%
0 in
322
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ústí nad Labem را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه