Dvorce پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
15 h 12 min
۵:۳۲ قبل‌ازظهر
۸:۴۴ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
86%
0 in
250
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
86%
0 in
250
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
57°
55°
87%
0 in
250
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
57°
55°
89%
0 in
251
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
55°
54°
90%
0 in
250
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
57°
55°
86%
0 in
246
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
59°
57°
79%
0 in
252
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
63°
61°
71%
0 in
260
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
68%
0 in
258
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
64°
66°
68%
0 in
250
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۰ بعدازظهر
d210
66°
68°
65%
0 in
255
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ بعدازظهر
d340
70°
72°
58%
0.01 in
263
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 33%
۲ بعدازظهر
d220
66°
68°
67%
0.12 in
275
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d310
70°
72°
61%
0.01 in
281
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d220
64°
66°
69%
0.13 in
272
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ بعدازظهر
d210
64°
66°
70%
0.01 in
245
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d200
66°
68°
65%
0 in
241
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ بعدازظهر
d210
66°
68°
69%
0.01 in
275
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d100
64°
66°
76%
0 in
272
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n100
61°
61°
86%
0 in
237
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n100
61°
61°
88%
0 in
222
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
61°
61°
88%
0 in
222
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dvorce را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه