Dvorce پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
15 h 26 min
۵:۲۵ قبل‌ازظهر
۸:۵۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
70°
73°
88%
0 in
273
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
88%
0 in
299
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
90%
0 in
315
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
91%
0 in
339
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
91%
0 in
3
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n400
64°
66°
93%
0 in
173
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
93%
0 in
180
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d200
66°
70°
89%
0 in
233
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
82%
0 in
220
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
78%
0 in
213
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
74%
0 in
213
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
70%
0 in
230
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
67%
0 in
232
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ بعدازظهر
d340
77°
79°
61%
0.02 in
250
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d320
75°
77°
60%
0.01 in
242
9
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ بعدازظهر
d310
75°
77°
60%
0 in
235
9
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 49%
۴ بعدازظهر
d310
75°
77°
54%
0.01 in
237
9
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ بعدازظهر
d300
73°
73°
51%
0 in
235
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ بعدازظهر
d300
73°
73°
51%
0 in
236
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
d300
73°
75°
55%
0 in
231
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d100
72°
73°
60%
0 in
230
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n100
68°
70°
66%
0 in
226
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
70°
70%
0 in
226
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
74%
0 in
228
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dvorce را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه