Dvorce پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
15 h 23 min
۵:۲۶ قبل‌ازظهر
۸:۵۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
78%
0 in
230
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
82%
0 in
227
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
85%
0 in
228
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
88%
0 in
228
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
90%
0 in
233
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
91%
0 in
235
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
90%
0 in
234
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
83%
0 in
233
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
73%
0 in
234
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
62%
0 in
238
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
54%
0 in
241
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
51%
0 in
243
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
77°
45%
0 in
244
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
77°
77°
41%
0 in
248
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
79°
79°
39%
0 in
248
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
79°
79°
38%
0 in
246
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
36%
0 in
249
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
81°
81°
37%
0 in
249
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
81°
81°
38%
0 in
246
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
81°
81°
43%
0 in
244
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
77°
79°
54%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
73°
75°
61%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
73°
66%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
71%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dvorce را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه