Dvorce پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
15 h 9 min
۵:۳۳ قبل‌ازظهر
۸:۴۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
81%
0 in
239
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
85%
0 in
235
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
89%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
91%
0 in
234
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
93%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
94%
0 in
227
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
95%
0 in
223
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
88%
0 in
227
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
78%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
71%
0 in
231
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
66°
68°
61%
0 in
237
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
56%
0 in
241
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۰ بعدازظهر
d210
70°
70°
51%
0 in
233
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ بعدازظهر
d310
72°
72°
47%
0 in
216
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d300
72°
72°
45%
0 in
210
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ بعدازظهر
d300
73°
73°
43%
0 in
211
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۴ بعدازظهر
d300
73°
73°
42%
0 in
206
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ بعدازظهر
d300
73°
73°
43%
0 in
194
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ بعدازظهر
d300
73°
73°
44%
0 in
183
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۷ بعدازظهر
d300
72°
72°
48%
0 in
161
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ بعدازظهر
d300
68°
70°
63%
0 in
34
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 44%
۹ بعدازظهر
n300
66°
68°
68%
0 in
72
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
66°
73%
0 in
114
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۱ بعدازظهر
n300
61°
61°
78%
0 in
135
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dvorce را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه