San Marino پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 28 min
۵:۲۸ قبل‌ازظهر
۸:۵۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
73°
75°
62%
0 in
215
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
73°
75°
64%
0 in
236
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
72°
73°
64%
0 in
257
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
73°
63%
0 in
247
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
63%
0 in
239
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
66%
0 in
225
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
65%
0 in
210
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
55%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
39%
0 in
206
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
81°
81°
32%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
82°
82°
32%
0 in
259
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
86°
86°
31%
0 in
253
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
88°
88°
31%
0 in
214
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
90°
90°
31%
0 in
197
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
90°
90°
32%
0 in
159
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
90°
90°
32%
0 in
157
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
91°
91°
31%
0 in
181
2
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ بعدازظهر
d210
88°
88°
36%
0 in
259
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر
d200
90°
90°
37%
0 in
243
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ بعدازظهر
d200
90°
90°
43%
0 in
304
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
86°
88°
51%
0 in
336
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
81°
84°
61%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
77°
79°
60%
0 in
286
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
75°
77°
55%
0 in
257
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید San Marino را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه