San Marino پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
تیر ۵
15 h 28 min
۵:۲۸ قبل‌ازظهر
۸:۵۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
58%
0 in
231
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
56%
0 in
227
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
48%
0 in
226
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
44%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
42%
0 in
231
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
42%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
43%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
42%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
37%
0 in
271
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
37%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
79°
37%
0 in
321
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
81°
37%
0 in
331
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
82°
38%
0 in
342
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
82°
82°
39%
0 in
352
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d000
84°
84°
39%
0 in
8
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر
d000
82°
82°
40%
0 in
18
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
40%
0 in
26
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d000
82°
82°
40%
0 in
32
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ بعدازظهر
d000
81°
81°
42%
0 in
40
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
d000
81°
81°
44%
0 in
54
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
84
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
77°
77°
50%
0 in
112
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
77°
55%
0 in
165
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
73°
59%
0 in
195
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید San Marino را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه