Novi Sad پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 57 min
۵:۱۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۵ قبل‌ازظهر
n300
72°
73°
59%
0 in
149
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
61%
0 in
150
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
63%
0 in
162
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
75°
77°
63%
0 in
164
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
79°
81°
60%
0 in
155
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
82°
84°
58%
0 in
156
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
86°
88°
56%
0 in
146
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
90°
91°
51%
0 in
149
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
93°
95°
50%
0 in
167
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
93°
95°
52%
0 in
197
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
93°
95°
50%
0 in
219
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
95°
97°
52%
0 in
219
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ بعدازظهر
d300
91°
95°
59%
0 in
250
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d200
91°
97°
63%
0 in
263
0
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ بعدازظهر
d200
86°
93°
77%
0 in
121
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
82°
88°
70%
0 in
157
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
79°
84°
80%
0 in
167
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
77°
82°
81%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
75°
81°
81%
0 in
168
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novi Sad را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه