Novi Sad پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 48 min
۵:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
73°
75°
58%
0 in
285
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
72°
73°
65%
0 in
324
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
72°
75°
71%
0 in
29
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
77%
0 in
42
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
70°
71%
0 in
74
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
70°
74%
0 in
60
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
72%
0 in
72
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
72°
73°
67%
0 in
92
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
63%
0 in
92
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
80
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
82°
84°
54%
0 in
86
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
84°
84°
49%
0 in
77
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
88°
88°
47%
0 in
50
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
90°
45%
0 in
41
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
45%
0 in
45
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
91°
91°
46%
0 in
51
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
91°
91°
45%
0 in
73
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
93°
93°
45%
0 in
53
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
91°
93°
49%
0 in
14
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
90°
93°
62%
0 in
40
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
86°
91°
67%
0 in
90
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
84°
90°
70%
0 in
154
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
84°
80%
0 in
189
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
82°
80%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novi Sad را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه