Novi Sad پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 28 min
۵:۳۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
74%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
75%
0 in
243
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
74%
0 in
242
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
76%
0 in
229
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
81%
0 in
223
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
74%
0 in
204
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
77%
0 in
122
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
68%
0 in
104
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
59%
0 in
123
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
52%
0 in
136
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
146
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
82°
82°
46%
0 in
155
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
84°
84°
43%
0 in
156
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
86°
86°
41%
0 in
156
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
86°
86°
40%
0 in
156
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
88°
88°
41%
0 in
154
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
88°
42%
0 in
146
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
88°
88°
47%
0 in
129
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
84°
86°
58%
0 in
108
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
82°
84°
58%
0 in
122
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
79°
81°
55%
0 in
132
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
77°
54%
0 in
144
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
75°
55%
0 in
148
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novi Sad را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه