Novi Sad پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 53 min
۵:۲۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
77°
79°
62%
0 in
169
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
77°
79°
60%
0 in
168
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
75°
77°
62%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
73°
75°
63%
0 in
176
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
68%
0 in
175
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
71%
0 in
168
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
70%
0 in
181
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
71%
0 in
360
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
70%
0 in
50
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
84°
88°
65%
0 in
76
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
88°
91°
61%
0 in
74
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
91°
93°
55%
0 in
77
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
93°
95°
51%
0 in
97
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
95°
95°
48%
0 in
159
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
97°
97°
44%
0 in
211
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
99°
99°
41%
0 in
226
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
99°
99°
43%
0 in
241
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
99°
99°
44%
0 in
262
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
97°
99°
51%
0 in
279
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
93°
99°
63%
0 in
280
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
91°
95°
60%
0 in
239
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
88°
91°
60%
0 in
245
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
84°
88°
59%
0 in
249
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
79°
81°
59%
0 in
252
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novi Sad را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه