Novi Sad پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 31 min
۵:۳۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
87%
0 in
282
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
88%
0 in
279
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
89%
0 in
277
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
86%
0 in
279
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
82%
0 in
281
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
79%
0 in
283
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۶ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
76%
0 in
278
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
73%
0 in
273
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
70%
0 in
269
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
65%
0 in
275
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
60%
0 in
282
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
55%
0 in
288
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۰ بعدازظهر
d000
77°
79°
53%
0 in
288
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d000
79°
79°
50%
0 in
289
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ بعدازظهر
d100
81°
81°
47%
0 in
289
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
290
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
291
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d000
82°
82°
45%
0 in
293
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
81°
81°
49%
0 in
285
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
79°
81°
53%
0 in
273
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
77°
79°
57%
0 in
255
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
77°
59%
0 in
254
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
73°
62%
0 in
252
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
65%
0 in
249
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novi Sad را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه