Amagerværket پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
تیر ۴
17 h 31 min
۴:۲۶ قبل‌ازظهر
۹:۵۷ بعدازظهر
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
63°
63°
69%
0 in
331
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
64°
66°
67%
0 in
336
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
64°
66°
65%
0 in
346
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
66°
68°
65%
0 in
337
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d410
66°
68°
66%
0 in
314
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
66°
68°
65%
0 in
299
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
66°
68°
64%
0 in
297
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
66°
68°
63%
0 in
301
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
66°
68°
61%
0 in
305
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
66°
68°
59%
0 in
321
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
66°
68°
61%
0 in
343
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
63°
63°
69%
0 in
350
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
61°
61°
76%
0 in
339
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
59°
59°
79%
0 in
319
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Amagerværket را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه