Amagerværket پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
تیر ۷
17 h 29 min
۴:۲۷ قبل‌ازظهر
۹:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
77%
0 in
272
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
77%
0 in
274
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
77%
0 in
278
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
79%
0 in
288
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
57°
55°
81%
0 in
292
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
83%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
80%
0 in
283
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
74%
0 in
281
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
67%
0 in
267
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
60%
0 in
245
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
53%
0 in
242
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
50%
0 in
231
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
49%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
46%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
47%
0 in
183
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
49%
0 in
182
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
47%
0 in
205
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
73°
48%
0 in
253
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
73°
49%
0 in
304
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
73°
50%
0 in
296
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
70°
72°
57%
0 in
320
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
62%
0 in
292
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
68%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Amagerværket را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه