Limpio پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
اسفند ۱۰
12 h 37 min
۶:۴۳ قبل‌ازظهر
۷:۲۱ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
n000
77°
79°
63%
0 in
102
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
77°
81°
65%
0 in
103
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
77°
81°
68%
0 in
103
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
77°
81°
70%
0 in
103
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
72%
0 in
97
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
71%
0 in
92
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
65%
0 in
87
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
82°
86°
62%
0 in
84
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
86°
90°
59%
0 in
79
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
88°
91°
57%
0 in
73
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
91°
55%
0 in
85
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
91°
93°
53%
0 in
103
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
91°
93°
53%
0 in
127
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
91°
93°
52%
0 in
134
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
91°
93°
52%
0 in
139
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
91°
93°
53%
0 in
143
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
88°
91°
59%
0 in
139
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
86°
90°
62%
0 in
134
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
82°
86°
66%
0 in
126
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
82°
86°
67%
0 in
126
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
81°
84°
68%
0 in
125
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Limpio را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه