Tuxtla پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
تیر ۴
13 h 7 min
۶:۴۱ قبل‌ازظهر
۷:۴۸ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
308
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
164
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
97%
0 in
130
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
118
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
99%
0 in
305
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
94%
0 in
324
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
88%
0 in
201
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
86%
0 in
161
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
76%
0 in
167
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
81°
84°
67%
0 in
160
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
84°
88°
59%
0 in
153
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
88°
90°
51%
0 in
151
0
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر
d100
90°
91°
49%
0 in
0
2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ بعدازظهر
d210
88°
91°
63%
0 in
337
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d200
84°
88°
66%
0 in
321
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%
۶ بعدازظهر
d200
79°
82°
70%
0 in
330
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d100
73°
77°
76%
0 in
325
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ بعدازظهر
n200
72°
75°
83%
0 in
314
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۹ بعدازظهر
n300
72°
77°
88%
0 in
307
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
91%
0 in
298
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ بعدازظهر
n210
72°
77°
92%
0 in
282
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 42%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tuxtla را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه