Tuxtla پیش بینی ساعتی

 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
Monday
June 14
13 h 7 min
6:39 AM
7:46 PM
2 PM
d220
82°
88°
75%
0.14 in
219
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 78%
3 PM
d440
86°
93°
76%
0.09 in
271
2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 88%
4 PM
d340
86°
93°
78%
0.03 in
300
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 86%
5 PM
d340
84°
91°
80%
0.05 in
291
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 80%
6 PM
d240
82°
90°
81%
0.01 in
265
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 80%
7 PM
d340
81°
88°
84%
0.07 in
200
0
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 90%
8 PM
n440
77°
84°
93%
0.12 in
215
0
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 89%
9 PM
n440
77°
84°
94%
0.03 in
358
0
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 90%
10 PM
n340
77°
84°
94%
0.04 in
8
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 88%
11 PM
n320
75°
82°
95%
0.02 in
21
0
ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 76%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tuxtla را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه