Tuxtla پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
تیر ۴
13 h 7 min
۶:۴۱ قبل‌ازظهر
۷:۴۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
259
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
305
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
322
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
81
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
99%
0 in
103
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
71
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
355
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
98%
0 in
329
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
91%
0 in
245
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
84%
0 in
190
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
76%
0 in
182
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
82°
70%
0 in
178
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d200
81°
84°
63%
0 in
174
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ بعدازظهر
d100
82°
84°
56%
0 in
167
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ بعدازظهر
d210
82°
86°
61%
0 in
246
0
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 66%
۳ بعدازظهر
d210
84°
88°
66%
0 in
288
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 79%
۴ بعدازظهر
d310
84°
90°
71%
0 in
298
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d320
79°
84°
74%
0.02 in
306
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d320
75°
79°
77%
0.02 in
314
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d320
72°
75°
80%
0.02 in
322
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
n310
70°
73°
84%
0.01 in
318
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
۹ بعدازظهر
n310
68°
72°
88%
0.01 in
305
0
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 78%
۱۰ بعدازظهر
n410
68°
72°
93%
0.01 in
203
0
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 68%
۱۱ بعدازظهر
n310
68°
72°
94%
0.01 in
159
0
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 61%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tuxtla را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه