Tuxtla پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
خرداد ۲۸
13 h 7 min
۶:۳۹ قبل‌ازظهر
۷:۴۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
94%
0 in
323
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 73%
۱ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
96%
0 in
321
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 62%
۲ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
96%
0 in
333
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
354
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
26
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
357
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
342
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
99%
0 in
335
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
91%
0 in
298
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
84%
0 in
164
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
77%
0 in
162
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
72%
0 in
156
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d300
79°
82°
67%
0 in
151
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ بعدازظهر
d200
82°
86°
62%
0 in
147
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 50%
۲ بعدازظهر
d310
84°
88°
63%
0 in
277
0
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ بعدازظهر
d310
84°
88°
64%
0 in
318
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۴ بعدازظهر
d310
86°
90°
64%
0 in
320
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 75%
۵ بعدازظهر
d220
84°
90°
70%
0.04 in
304
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 82%
۶ بعدازظهر
d340
82°
88°
76%
0.04 in
277
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 88%
۷ بعدازظهر
d340
79°
84°
82%
0.04 in
247
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
n340
77°
82°
86%
0.07 in
268
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 90%
۹ بعدازظهر
n340
75°
81°
89%
0.07 in
297
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 85%
۱۰ بعدازظهر
n340
75°
82°
93%
0.07 in
323
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 80%
۱۱ بعدازظهر
n310
73°
79°
95%
0 in
321
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 76%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tuxtla را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه