Santa Ana پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
تیر ۱
12 h 57 min
۵:۳۱ قبل‌ازظهر
۶:۲۸ بعدازظهر
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
298
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 54%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
98%
0 in
307
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
94%
0 in
79
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 39%
۸ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
88%
0 in
85
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 24%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
82%
0 in
78
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
81°
86°
74%
0 in
81
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
82°
86°
67%
0 in
105
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۰ بعدازظهر
d210
84°
88°
62%
0.01 in
97
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ بعدازظهر
d220
84°
90°
70%
0.04 in
128
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ بعدازظهر
d310
88°
93°
67%
0 in
136
4
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 70%
۳ بعدازظهر
d340
88°
93°
70%
0.09 in
135
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 57%
۴ بعدازظهر
d320
84°
91°
80%
0.02 in
88
2
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 84%
۵ بعدازظهر
d310
84°
91°
84%
0 in
280
2
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 72%
۶ بعدازظهر
d320
82°
91°
90%
0.03 in
233
2
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 68%
۷ بعدازظهر
n310
81°
90°
95%
0.01 in
316
0
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ بعدازظهر
n220
79°
86°
94%
0.05 in
98
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n310
77°
84°
99%
0.01 in
75
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
۱۰ بعدازظهر
n420
77°
84°
99%
0.01 in
71
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ بعدازظهر
n410
77°
84°
99%
0.01 in
69
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Santa Ana را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه