Santa Ana پیش بینی ساعتی

 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
Wednesday
June 23
12 h 57 min
5:31 AM
6:28 PM
12 AM
n410
73°
81°
99%
0 in
42
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 41%
1 AM
n410
73°
81°
99%
0 in
50
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 32%
2 AM
n410
72°
77°
99%
0 in
55
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
3 AM
n400
72°
77°
98%
0 in
58
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
4 AM
n410
72°
77°
99%
0 in
54
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
5 AM
n410
72°
77°
99%
0.01 in
48
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 70%
6 AM
d410
72°
77°
99%
0.01 in
42
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 59%
7 AM
d410
73°
81°
97%
0.01 in
62
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
8 AM
d310
75°
82°
94%
0 in
86
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
9 AM
d320
77°
84°
90%
0.04 in
107
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 69%
10 AM
d340
79°
86°
87%
0.06 in
119
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
11 AM
d340
81°
88°
84%
0.04 in
126
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
12 PM
d340
84°
91°
82%
0.09 in
132
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 81%
1 PM
d340
82°
90°
81%
0.02 in
133
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 87%
2 PM
d340
82°
90°
81%
0.02 in
134
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
3 PM
d340
84°
91°
80%
0.02 in
136
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
4 PM
d340
82°
90°
84%
0.03 in
118
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
5 PM
d340
81°
88°
87%
0.03 in
89
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 88%
6 PM
d340
77°
84°
91%
0.03 in
58
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 82%
7 PM
n300
75°
82°
93%
0 in
68
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
8 PM
n300
75°
82°
96%
0 in
96
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%
9 PM
n300
73°
81°
98%
0 in
158
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
10 PM
n300
73°
81°
98%
0 in
144
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 24%
11 PM
n300
72°
77°
98%
0 in
360
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Santa Ana را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه