Santa Ana پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
تیر ۷
12 h 56 min
۵:۳۳ قبل‌ازظهر
۶:۲۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
97%
0 in
254
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
97%
0 in
272
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
97%
0 in
298
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 30%
۳ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
326
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
323
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 21%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
318
0
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
98%
0 in
310
0
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
91%
0 in
19
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
85%
0 in
46
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
79%
0 in
55
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
77°
81°
73%
0 in
74
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
79°
82°
68%
0 in
86
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 46%
۰ بعدازظهر
d310
81°
84°
62%
0 in
93
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۱ بعدازظهر
d320
82°
86°
65%
0.02 in
102
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۲ بعدازظهر
d320
84°
90°
68%
0.02 in
121
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ بعدازظهر
d320
86°
91°
71%
0.02 in
159
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 77%
۴ بعدازظهر
d220
84°
91°
78%
0.05 in
115
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 82%
۵ بعدازظهر
d220
81°
88°
85%
0.05 in
69
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 86%
۶ بعدازظهر
d340
79°
86°
92%
0.05 in
50
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n310
77°
84°
94%
0.01 in
43
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 89%
۸ بعدازظهر
n310
75°
82°
96%
0.01 in
34
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 88%
۹ بعدازظهر
n310
73°
81°
99%
0.01 in
23
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۰ بعدازظهر
n410
73°
81°
99%
0.01 in
34
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 81%
۱۱ بعدازظهر
n410
73°
81°
99%
0.01 in
43
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 76%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Santa Ana را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه