Delgado پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
تیر ۳
12 h 56 min
۵:۳۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۷ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
88%
0 in
321
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
82%
0 in
326
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
78%
0 in
331
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
72%
0 in
360
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
66%
0 in
39
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
81°
82°
60%
0 in
63
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d310
82°
84°
57%
0 in
86
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ بعدازظهر
d310
82°
84°
58%
0 in
125
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ بعدازظهر
d310
82°
86°
68%
0.01 in
159
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ بعدازظهر
d310
84°
90°
74%
0 in
168
4
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۴ بعدازظهر
d320
82°
88°
77%
0.01 in
181
4
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d300
81°
88°
83%
0 in
190
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 53%
۶ بعدازظهر
d300
79°
86°
90%
0 in
194
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۷ بعدازظهر
n320
75°
82°
92%
0.02 in
331
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
n300
75°
82°
93%
0 in
323
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
91%
0 in
294
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
79°
93%
0 in
292
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
72°
77°
93%
0 in
281
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Delgado را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه