Delgado پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
تیر ۳
12 h 56 min
۵:۳۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
97%
0 in
55
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
97%
0 in
53
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۲ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
349
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
322
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
323
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
327
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
98%
0 in
333
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
95%
0 in
341
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
88%
0 in
9
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
78%
0 in
37
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
70%
0 in
64
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
81°
84°
62%
0 in
89
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
82°
84°
56%
0 in
106
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ بعدازظهر
d300
86°
88°
54%
0 in
131
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ بعدازظهر
d310
84°
88°
63%
0.01 in
161
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ بعدازظهر
d310
84°
90°
73%
0.01 in
181
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d310
82°
88°
77%
0 in
184
4
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d300
81°
88°
81%
0 in
187
4
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 53%
۶ بعدازظهر
d310
79°
86°
88%
0 in
198
2
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۷ بعدازظهر
n310
77°
84°
92%
0.01 in
320
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
n310
75°
82°
94%
0 in
341
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ بعدازظهر
n310
73°
81°
97%
0 in
287
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 50%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
96%
0 in
282
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n310
73°
79°
95%
0 in
255
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Delgado را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه