Delgado پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
خرداد ۲۷
12 h 56 min
۵:۲۹ قبل‌ازظهر
۶:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
149
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
98%
0 in
125
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۲ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
107
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 24%
۳ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
99%
0 in
95
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
90
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
84
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۶ قبل‌ازظهر
d410
70°
75°
99%
0 in
74
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
97%
0 in
100
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ قبل‌ازظهر
d310
73°
79°
94%
0 in
116
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%
۹ قبل‌ازظهر
d310
75°
81°
91%
0.01 in
125
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
86%
0.01 in
144
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
75°
81°
86%
0.04 in
157
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 72%
۰ بعدازظهر
d310
79°
84°
83%
0.01 in
166
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 75%
۱ بعدازظهر
d320
79°
86°
84%
0.02 in
168
4
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 81%
۲ بعدازظهر
d320
79°
86°
85%
0.02 in
170
4
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 87%
۳ بعدازظهر
d320
79°
86°
86%
0.02 in
173
4
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d320
77°
84°
88%
0.03 in
176
4
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d320
75°
81°
91%
0.03 in
179
4
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d340
73°
79°
94%
0.03 in
183
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n300
73°
79°
95%
0 in
177
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 82%
۸ بعدازظهر
n300
72°
77°
96%
0 in
159
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 65%
۹ بعدازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
93
0
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
69
0
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
51
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Delgado را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه