Apopa پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
تیر ۶
12 h 56 min
۵:۳۱ قبل‌ازظهر
۶:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
264
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
99%
0.01 in
246
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 62%
۲ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
99%
0.01 in
234
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ قبل‌ازظهر
n200
70°
75°
99%
0 in
304
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 61%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
285
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 50%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
296
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 40%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
99%
0 in
296
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 29%
۷ قبل‌ازظهر
d200
70°
75°
95%
0 in
311
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d100
72°
77°
87%
0 in
92
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
77%
0 in
343
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
72%
0 in
350
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
81°
84°
70%
0.01 in
75
0
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 59%
۰ بعدازظهر
d210
82°
88°
69%
0 in
146
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ بعدازظهر
d220
82°
88°
71%
0.05 in
171
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 75%
۲ بعدازظهر
d320
82°
88°
73%
0.02 in
179
4
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ بعدازظهر
d310
84°
90°
75%
0 in
174
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ بعدازظهر
d310
82°
90°
79%
0.01 in
181
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۵ بعدازظهر
d340
79°
86°
84%
0.03 in
65
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
۶ بعدازظهر
d220
77°
84°
89%
0.05 in
74
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n320
75°
82°
92%
0.02 in
52
0
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
۸ بعدازظهر
n320
75°
82°
95%
0.02 in
19
0
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 77%
۹ بعدازظهر
n320
73°
81°
98%
0.02 in
349
0
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 70%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
320
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
284
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 59%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Apopa را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه