Apopa پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
تیر ۵
12 h 56 min
۵:۳۱ قبل‌ازظهر
۶:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
98%
0.03 in
264
2
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 79%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
98%
0 in
268
0
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 80%
۲ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
98%
0.02 in
116
0
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 82%
۳ قبل‌ازظهر
n220
70°
75°
98%
0.05 in
160
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ قبل‌ازظهر
n220
70°
75°
98%
0.05 in
161
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 74%
۵ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
98%
0.03 in
125
2
ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 64%
۶ قبل‌ازظهر
d310
70°
75°
97%
0 in
26
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 55%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
92%
0 in
22
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 48%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
86%
0 in
13
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 41%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
81%
0 in
345
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
79%
0.01 in
84
0
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
86°
76%
0.01 in
99
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 64%
۰ بعدازظهر
d210
82°
88°
74%
0.01 in
103
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 79%
۱ بعدازظهر
d220
82°
88°
77%
0.09 in
138
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۲ بعدازظهر
d340
82°
90°
79%
0.09 in
172
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 87%
۳ بعدازظهر
d340
81°
88°
81%
0.09 in
191
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۴ بعدازظهر
d240
79°
86°
85%
0.01 in
186
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d310
77°
84°
89%
0.01 in
166
0
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d310
75°
82°
93%
0.01 in
49
0
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n310
73°
79°
94%
0 in
62
0
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 87%
۸ بعدازظهر
n310
73°
79°
94%
0 in
107
0
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 80%
۹ بعدازظهر
n310
73°
79°
95%
0 in
174
0
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ بعدازظهر
n310
72°
77°
96%
0.01 in
116
0
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 69%
۱۱ بعدازظهر
n310
72°
77°
96%
0.01 in
96
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 64%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Apopa را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه