León پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
12 h 43 min
۵:۲۲ قبل‌ازظهر
۶:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
81°
88°
85%
0 in
1
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ قبل‌ازظهر
n100
81°
88°
84%
0 in
19
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ قبل‌ازظهر
n210
79°
86°
85%
0 in
64
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۳ قبل‌ازظهر
n210
79°
86°
88%
0 in
109
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۴ قبل‌ازظهر
n100
77°
84°
89%
0 in
92
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ قبل‌ازظهر
n200
77°
84°
90%
0 in
83
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
86%
0 in
78
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ قبل‌ازظهر
d200
81°
86°
77%
0 in
87
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ قبل‌ازظهر
d210
84°
90°
67%
0 in
95
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d200
90°
93°
58%
0 in
100
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
91°
93°
50%
0 in
111
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
93°
93°
45%
0 in
121
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر
d200
95°
95°
42%
0 in
130
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ بعدازظهر
d310
95°
95°
45%
0 in
159
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ بعدازظهر
d310
95°
97°
49%
0 in
192
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d310
91°
95°
57%
0 in
213
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ بعدازظهر
d210
88°
91°
64%
0.01 in
222
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d200
86°
91°
67%
0 in
232
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
84°
90°
75%
0 in
243
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
82°
90°
79%
0 in
256
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
82°
90°
81%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
82°
90°
83%
0 in
313
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
82°
90°
83%
0 in
319
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n200
82°
90°
84%
0 in
325
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید León را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه