León پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
خرداد ۱
12 h 45 min
۵:۲۱ قبل‌ازظهر
۶:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
81°
90°
94%
0.01 in
314
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 53%
۱ قبل‌ازظهر
n300
79°
86°
94%
0 in
350
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۲ قبل‌ازظهر
n300
79°
86°
94%
0 in
25
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۳ قبل‌ازظهر
n300
77°
84°
93%
0 in
45
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n300
77°
84°
93%
0 in
51
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
77°
84°
92%
0 in
58
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
92%
0 in
66
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
81°
86°
80%
0 in
72
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
86°
91°
69%
0 in
77
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
90°
93°
57%
0 in
80
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
91°
93°
52%
0 in
85
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
93°
93°
47%
0 in
91
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d310
95°
95°
42%
0 in
98
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ بعدازظهر
d310
97°
97°
42%
0 in
107
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ بعدازظهر
d310
97°
97°
42%
0 in
118
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۳ بعدازظهر
d310
97°
97°
41%
0 in
128
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d200
93°
95°
52%
0 in
154
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d200
91°
97°
63%
0 in
199
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ بعدازظهر
d200
88°
95°
74%
0 in
231
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ بعدازظهر
n210
86°
93°
77%
0 in
237
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
n210
84°
91°
81%
0 in
253
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۹ بعدازظهر
n210
82°
90°
85%
0 in
311
0
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۰ بعدازظهر
n100
82°
90°
84%
0 in
47
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ بعدازظهر
n100
82°
90°
82%
0 in
75
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید León را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه