Ushuaia پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
13 h 33 min
۶:۵۸ قبل‌ازظهر
۸:۳۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
82%
0 in
331
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
45°
41°
84%
0 in
331
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
45°
41°
84%
0 in
331
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
45°
41°
84%
0 in
331
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
85%
0 in
332
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
84%
0 in
333
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
84%
0 in
334
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
43°
37°
85%
0 in
328
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
45°
39°
84%
0 in
325
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
46°
41°
79%
0 in
322
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
48°
43°
71%
0 in
317
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
52°
48°
66%
0 in
312
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
52°
48°
61%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
55°
52°
59%
0 in
305
11
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
55°
52°
59%
0 in
303
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
55°
54°
61%
0 in
300
9
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
55°
54°
64%
0 in
304
9
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
57°
55°
64%
0 in
308
9
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
55°
54°
66%
0 in
312
9
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
55°
54°
68%
0 in
318
7
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
54°
52°
72%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
50°
46°
76%
0 in
337
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
50°
48°
77%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
48°
46°
78%
0 in
343
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ushuaia را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه