Malie پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
تیر ۴
11 h 18 min
۶:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
75°
82°
93%
0.02 in
335
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۱ قبل‌ازظهر
n320
75°
82°
93%
0.04 in
326
11
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
91%
0.01 in
323
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 76%
۳ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
90%
0.03 in
323
11
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
89%
0.02 in
340
9
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
89%
0.01 in
345
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
88%
0.05 in
355
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 82%
۷ قبل‌ازظهر
d220
75°
81°
88%
0.04 in
352
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر
d440
75°
81°
90%
0.11 in
343
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d430
75°
81°
91%
0.09 in
333
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
77°
84°
93%
0.01 in
327
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 73%
۱۱ قبل‌ازظهر
d430
79°
86°
91%
0.04 in
318
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 90%
۰ بعدازظهر
d220
79°
86°
92%
0.11 in
317
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 89%
۱ بعدازظهر
d320
81°
88°
90%
0.02 in
328
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 85%
۲ بعدازظهر
d220
79°
86°
89%
0.10 in
340
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 42%
۳ بعدازظهر
d320
79°
86°
92%
0.04 in
342
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر
d320
79°
86°
89%
0.02 in
336
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۵ بعدازظهر
d320
79°
86°
89%
0.03 in
312
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ بعدازظهر
d310
79°
86°
89%
0 in
291
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ بعدازظهر
n310
79°
86°
89%
0 in
263
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 78%
۸ بعدازظهر
n320
77°
84°
90%
0.02 in
229
4
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 73%
۹ بعدازظهر
n310
77°
84°
89%
0.01 in
214
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 67%
۱۰ بعدازظهر
n320
77°
84°
90%
0.02 in
201
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۱ بعدازظهر
n340
75°
82°
92%
0.07 in
196
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 67%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Malie را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه