Lepea پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
خرداد ۲۵
11 h 18 min
۶:۴۸ قبل‌ازظهر
۶:۰۷ بعدازظهر
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
82°
91°
90%
0.02 in
95
13
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 87%
۰ بعدازظهر
d310
84°
93°
86%
0.01 in
96
13
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ بعدازظهر
d310
86°
95°
82%
0 in
98
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 32%
۲ بعدازظهر
d320
84°
91°
83%
0.01 in
103
11
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۳ بعدازظهر
d420
81°
88°
88%
0.03 in
108
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d220
79°
86°
89%
0.06 in
113
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 88%
۵ بعدازظهر
d310
81°
88°
87%
0.01 in
112
11
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۶ بعدازظهر
d310
81°
90°
91%
0.01 in
111
11
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 70%
۷ بعدازظهر
n310
81°
90°
91%
0 in
110
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 54%
۸ بعدازظهر
n310
81°
90°
91%
0 in
111
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 46%
۹ بعدازظهر
n300
79°
86°
91%
0 in
112
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ بعدازظهر
n310
79°
86°
90%
0 in
112
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ بعدازظهر
n310
79°
86°
90%
0 in
112
13
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 48%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lepea را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه