Lepea پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
خرداد ۲۸
11 h 18 min
۶:۴۸ قبل‌ازظهر
۶:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
79°
86°
91%
0 in
108
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۱ قبل‌ازظهر
n100
77°
84°
92%
0 in
103
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ قبل‌ازظهر
n210
77°
84°
90%
0.01 in
102
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۳ قبل‌ازظهر
n200
77°
84°
89%
0 in
101
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ قبل‌ازظهر
n100
79°
86°
90%
0 in
100
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۵ قبل‌ازظهر
n210
79°
86°
90%
0 in
100
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ قبل‌ازظهر
n220
79°
86°
92%
0.02 in
101
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 77%
۷ قبل‌ازظهر
d220
79°
86°
93%
0.03 in
101
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 85%
۸ قبل‌ازظهر
d100
79°
86°
90%
0 in
97
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ قبل‌ازظهر
d200
79°
86°
85%
0 in
94
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
81°
88°
83%
0 in
91
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
82°
90°
81%
0 in
90
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۰ بعدازظهر
d210
84°
91°
78%
0 in
90
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۱ بعدازظهر
d210
84°
91°
78%
0 in
89
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 54%
۲ بعدازظهر
d220
82°
90°
85%
0.05 in
89
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d340
82°
91°
89%
0.10 in
90
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 89%
۴ بعدازظهر
d200
81°
88°
87%
0 in
91
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d200
81°
88°
86%
0 in
94
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ بعدازظهر
d100
79°
86°
88%
0 in
97
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ بعدازظهر
n200
79°
86°
88%
0 in
100
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
n200
79°
86°
88%
0 in
95
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر
n200
79°
86°
89%
0 in
91
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ بعدازظهر
n210
77°
84°
92%
0 in
88
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۱ بعدازظهر
n210
77°
84°
93%
0.01 in
90
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 65%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lepea را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه