Lepea پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
تیر ۲
11 h 18 min
۶:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
77°
82°
84%
0 in
110
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ قبل‌ازظهر
n310
77°
82°
85%
0 in
117
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ قبل‌ازظهر
n300
77°
82°
85%
0 in
119
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۳ قبل‌ازظهر
n310
77°
82°
85%
0.01 in
120
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 57%
۴ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
86%
0.01 in
122
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 64%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
86%
0.01 in
114
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
86%
0.04 in
107
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d310
75°
81°
88%
0.01 in
99
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
۸ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
86%
0.01 in
102
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
۹ قبل‌ازظهر
d310
79°
86°
86%
0.01 in
104
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
81°
88°
85%
0 in
107
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
88°
89%
0 in
96
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۰ بعدازظهر
d310
82°
90°
87%
0 in
86
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ بعدازظهر
d310
84°
91°
84%
0 in
76
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d310
84°
91°
83%
0.01 in
77
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر
d310
84°
91°
84%
0.01 in
78
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر
d210
84°
93°
85%
0.01 in
78
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۵ بعدازظهر
d210
82°
90°
86%
0 in
68
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d210
81°
88°
90%
0.01 in
58
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 44%
۷ بعدازظهر
n320
81°
90°
93%
0.02 in
46
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 77%
۸ بعدازظهر
n220
79°
88°
95%
0.09 in
50
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n220
79°
86°
93%
0.02 in
55
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 71%
۱۰ بعدازظهر
n300
79°
86°
92%
0 in
59
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر
n310
79°
86°
94%
0 in
57
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lepea را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه