Lepea پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
تیر ۵
11 h 18 min
۶:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
91%
0 in
149
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
91%
0.02 in
136
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 73%
۲ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
91%
0.06 in
139
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 75%
۳ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
91%
0.05 in
136
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 76%
۴ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
89%
0.01 in
145
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 78%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
91%
0 in
172
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 81%
۶ قبل‌ازظهر
n310
73°
79°
94%
0 in
191
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 85%
۷ قبل‌ازظهر
d310
73°
79°
93%
0.01 in
145
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
۸ قبل‌ازظهر
d320
75°
81°
88%
0.03 in
121
4
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 89%
۹ قبل‌ازظهر
d320
77°
82°
87%
0.03 in
117
7
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d320
79°
86°
84%
0.01 in
145
9
ابری و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
79°
84°
82%
0.01 in
152
11
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 90%
۰ بعدازظهر
d420
81°
86°
78%
0.01 in
152
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 88%
۱ بعدازظهر
d420
81°
86°
78%
0.03 in
142
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 87%
۲ بعدازظهر
d220
81°
86°
76%
0.01 in
141
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 87%
۳ بعدازظهر
d220
81°
86°
76%
0.01 in
142
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 87%
۴ بعدازظهر
d320
81°
86°
74%
0.03 in
137
13
ابری و رگبار
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 86%
۵ بعدازظهر
d320
81°
86°
75%
0.03 in
139
13
ابری و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 87%
۶ بعدازظهر
d220
81°
86°
76%
0.06 in
131
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 87%
۷ بعدازظهر
n220
81°
86°
75%
0.05 in
133
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 87%
۸ بعدازظهر
n310
79°
84°
76%
0.01 in
137
11
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 87%
۹ بعدازظهر
n200
79°
84°
76%
0 in
139
13
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
82°
76%
0 in
138
13
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
82°
76%
0 in
137
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 85%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lepea را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه