Afega پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
11 h 29 min
۶:۴۹ قبل‌ازظهر
۶:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
89%
0.02 in
82
11
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 56%
۱ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
91%
0.04 in
74
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 66%
۲ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
91%
0.03 in
73
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
91%
0.02 in
78
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 76%
۴ قبل‌ازظهر
n220
77°
84°
89%
0.01 in
83
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 81%
۵ قبل‌ازظهر
n210
77°
84°
90%
0.01 in
79
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 83%
۶ قبل‌ازظهر
n210
77°
84°
89%
0.01 in
86
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 85%
۷ قبل‌ازظهر
d200
77°
84°
89%
0 in
93
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 87%
۸ قبل‌ازظهر
d310
79°
86°
86%
0.01 in
91
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 89%
۹ قبل‌ازظهر
d210
79°
86°
88%
0.01 in
94
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
79°
86°
87%
0 in
89
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
82°
90°
85%
0.01 in
90
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d210
82°
91°
89%
0.01 in
88
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d310
84°
93°
88%
0.01 in
90
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d310
81°
88°
85%
0.01 in
84
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d220
79°
86°
85%
0.05 in
92
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d220
77°
84°
90%
0.03 in
96
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d210
77°
84°
91%
0.01 in
94
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d210
77°
84°
89%
0 in
94
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n200
79°
86°
87%
0 in
96
13
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 90%
۸ بعدازظهر
n200
77°
82°
86%
0 in
95
13
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 82%
۹ بعدازظهر
n100
77°
82°
86%
0 in
95
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 73%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
82°
85%
0 in
93
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
82°
86%
0 in
93
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 67%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Afega را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه