Afega پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
تیر ۵
11 h 18 min
۶:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
75°
81°
87%
0.01 in
166
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
87%
0.03 in
128
2
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 73%
۲ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
89%
0.10 in
121
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 75%
۳ قبل‌ازظهر
n220
75°
81°
88%
0.07 in
111
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 77%
۴ قبل‌ازظهر
n320
75°
81°
86%
0.02 in
102
2
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 79%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
88%
0.01 in
217
0
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 82%
۶ قبل‌ازظهر
n310
73°
79°
92%
0.01 in
268
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 86%
۷ قبل‌ازظهر
d320
73°
79°
91%
0.02 in
174
0
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 89%
۸ قبل‌ازظهر
d220
75°
81°
86%
0.05 in
81
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 90%
۹ قبل‌ازظهر
d320
77°
82°
84%
0.03 in
79
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
79°
84°
83%
0.01 in
136
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
79°
84°
80%
0 in
155
7
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d410
81°
86°
75%
0.01 in
149
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 90%
۱ بعدازظهر
d420
81°
86°
75%
0.02 in
132
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 89%
۲ بعدازظهر
d220
81°
86°
74%
0.02 in
138
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 89%
۳ بعدازظهر
d320
81°
86°
74%
0.01 in
139
11
ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 89%
۴ بعدازظهر
d320
81°
86°
72%
0.03 in
137
11
ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 88%
۵ بعدازظهر
d220
81°
86°
72%
0.05 in
140
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 88%
۶ بعدازظهر
d220
81°
86°
73%
0.07 in
128
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 88%
۷ بعدازظهر
n220
81°
86°
74%
0.06 in
131
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 88%
۸ بعدازظهر
n310
79°
84°
73%
0.01 in
135
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 87%
۹ بعدازظهر
n200
79°
84°
73%
0 in
138
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 87%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
81°
73%
0 in
136
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۱ بعدازظهر
n100
77°
81°
74%
0 in
133
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 86%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Afega را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه