Afega پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
تیر ۷
11 h 19 min
۶:۵۱ قبل‌ازظهر
۶:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
77°
82°
87%
0 in
115
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۱ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0 in
116
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0 in
116
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۳ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0 in
115
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 79%
۴ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0 in
115
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 80%
۵ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0.01 in
112
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۶ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
87%
0.01 in
109
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 84%
۷ قبل‌ازظهر
d210
75°
81°
87%
0.01 in
107
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 86%
۸ قبل‌ازظهر
d210
77°
82°
86%
0.01 in
104
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 86%
۹ قبل‌ازظهر
d210
77°
82°
86%
0.01 in
102
20
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
77°
82°
86%
0.01 in
99
20
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
79°
84°
83%
0 in
99
20
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 87%
۰ بعدازظهر
d210
81°
86°
80%
0 in
98
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 87%
۱ بعدازظهر
d210
82°
88°
77%
0 in
97
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 88%
۲ بعدازظهر
d210
81°
86°
80%
0.01 in
98
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 87%
۳ بعدازظهر
d210
81°
88°
83%
0.01 in
99
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 86%
۴ بعدازظهر
d210
81°
88°
86%
0.01 in
100
20
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 85%
۵ بعدازظهر
d210
81°
88°
87%
0.01 in
101
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 84%
۶ بعدازظهر
d210
81°
88°
87%
0.01 in
102
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 83%
۷ بعدازظهر
n210
81°
88°
87%
0.01 in
103
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 82%
۸ بعدازظهر
n210
79°
86°
88%
0 in
104
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 86%
۹ بعدازظهر
n210
79°
86°
88%
0 in
105
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 90%
۱۰ بعدازظهر
n210
79°
86°
88%
0 in
107
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n210
77°
84°
88%
0.01 in
105
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Afega را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه