Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Golden Valley Church, KS پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 14 min
۷:۰۶ قبل‌ازظهر ۷:۰۶
۷:۲۱ بعدازظهر ۱۹:۲۱
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
86 +30 90 +32 57%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
81 +27 84 +29 72%
0 in 0.1 mm
NW 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 38%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
77 +25 79 +26 84%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 36%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
73 +23 75 +24 85%
0 in 0 mm
N 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 33%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 79%
0 in 0 mm
N 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری و باران سبک
70 +21 70 +21 75%
0 in 0.1 mm
N 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 29%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings