Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Halstead Baptist Church, KS پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 17 min
۷:۱۴ قبل‌ازظهر ۷:۱۴
۷:۳۲ بعدازظهر ۱۹:۳۲
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
84 +29 86 +30 51%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
81 +27 82 +28 55%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
79 +26 79 +26 54%
0 in 0 mm
SE 13 22 6
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
77 +25 77 +25 54%
0 in 0 mm
SE 13 22 6
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
75 +24 75 +24 59%
0 in 0 mm
SE 16 25 7
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings