Harvey Oil Field, KS پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
فروردین ۲۵
13 h 6 min
۶:۵۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
48°
45°
59%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
46°
43°
63%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
46°
43°
64%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
46°
43°
65%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
45°
41°
66%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
45°
41°
67%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
43°
39°
68%
0 in
50
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
43°
39°
69%
0 in
50
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
45°
39°
64%
0 in
54
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
46°
41°
59%
0 in
58
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
50°
46°
54%
0 in
60
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
52°
48°
50%
0 in
60
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
54°
50°
46%
0 in
60
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
57°
55°
41%
0 in
60
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
57°
55°
40%
0 in
60
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
59°
57°
38%
0 in
60
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
61°
59°
36%
0 in
60
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
59°
57°
38%
0 in
60
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
59°
57°
40%
0 in
60
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
59°
57°
41%
0 in
60
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
55°
54°
46%
0 in
63
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
54°
52°
50%
0 in
66
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
52°
50°
55%
0 in
70
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
52°
50°
57%
0 in
73
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Harvey Oil Field را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه