Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Hidden Haven Camp, KS پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 14 min
۷:۰۸ قبل‌ازظهر ۷:۰۸
۷:۲۲ بعدازظهر ۱۹:۲۲
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
82 +28 86 +30 68%
0 in 0 mm
S 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
86 +30 90 +32 58%
0 in 0 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
90 +32 95 +35 51%
0 in 0 mm
S 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
91 +33 95 +35 47%
0 in 0 mm
S 16 25 7
شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
93 +34 99 +37 45%
0 in 0 mm
S 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
93 +34 97 +36 43%
0 in 0 mm
SW 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری و باران سبک
93 +34 99 +37 47%
0.01 in 0.2 mm
SW 9 14 4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
90 +32 93 +34 47%
0 in 0 mm
S 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری و باران سبک
84 +29 86 +30 55%
0.01 in 0.1 mm
SW 7 11 3
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 12%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
79 +26 79 +26 57%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
75 +24 75 +24 69%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
73 +23 73 +23 67%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 64%
0 in 0.1 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 11%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings