Caddo Peak, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
13 h 46 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
78%
0 in
28
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
78%
0 in
35
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
79%
0 in
43
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
80%
0 in
52
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
83%
0 in
51
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
55°
55°
85%
0 in
50
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
55°
55°
83%
0 in
49
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
55°
55°
77%
0 in
54
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
70%
0 in
57
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
61°
61°
64%
0 in
60
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
58%
0 in
60
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
66°
66°
54%
0 in
61
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
68°
68°
50%
0 in
61
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
70°
70°
49%
0 in
59
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
70°
70°
49%
0 in
56
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
70°
70°
49%
0 in
54
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
70°
70°
50%
0 in
57
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
70°
70°
50%
0 in
60
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
68°
68°
53%
0 in
63
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
66°
68°
60%
0 in
73
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
63°
63°
65%
0 in
86
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
59°
59°
68%
0 in
103
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
59°
70%
0 in
108
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Caddo Peak را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه