Caillet School, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
13 h 56 min
۶:۲۵ قبل‌ازظهر
۸:۲۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
93%
0 in
159
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۱ قبل‌ازظهر
n320
66°
70°
94%
0.02 in
160
11
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 81%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
94%
0 in
148
7
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 54%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
96%
0 in
120
4
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
97%
0.07 in
74
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 65%
۵ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
97%
0.13 in
107
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ قبل‌ازظهر
n440
64°
66°
97%
0.03 in
125
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
96%
0 in
134
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
95%
0 in
125
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
90%
0 in
116
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
90%
0.03 in
107
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
66°
70°
93%
0.02 in
121
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 73%
۰ بعدازظهر
d400
72°
75°
85%
0 in
132
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر
d410
73°
77°
77%
0 in
141
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ بعدازظهر
d410
73°
79°
84%
0.01 in
144
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 42%
۳ بعدازظهر
d410
75°
81°
81%
0.01 in
148
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 48%
۴ بعدازظهر
d310
79°
84°
79%
0 in
152
11
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 28%
۵ بعدازظهر
d300
79°
84°
75%
0 in
146
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
141
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
77°
82°
79%
0 in
136
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
75°
81°
84%
0 in
133
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
90%
0 in
130
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
92%
0 in
128
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
89%
0 in
133
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Caillet School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه