Caillet School, TX پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
13 h 55 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر
۸:۲۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
73°
79°
93%
0.01 in
148
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 59%
۱ قبل‌ازظهر
n430
72°
77°
95%
0.06 in
139
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 84%
۲ قبل‌ازظهر
n430
72°
77°
96%
0.05 in
137
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 83%
۳ قبل‌ازظهر
n310
72°
77°
93%
0.01 in
136
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۴ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
96%
0 in
135
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 47%
۵ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
97%
0.01 in
141
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 67%
۶ قبل‌ازظهر
n440
72°
77°
96%
0 in
150
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 64%
۷ قبل‌ازظهر
d440
70°
75°
98%
0.15 in
163
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۸ قبل‌ازظهر
d340
68°
72°
97%
0.30 in
148
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d340
68°
72°
95%
0.02 in
133
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d240
68°
72°
92%
0.01 in
118
7
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 80%
۱۱ قبل‌ازظهر
d440
70°
73°
93%
0.13 in
107
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d340
72°
77°
93%
0.17 in
98
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d440
72°
77°
93%
0.34 in
92
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d440
73°
79°
93%
0.02 in
87
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 86%
۳ بعدازظهر
d440
75°
82°
96%
0.25 in
80
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d440
75°
82°
96%
0.15 in
71
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d440
75°
82°
95%
0.33 in
85
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d440
72°
77°
96%
0.33 in
101
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d440
70°
75°
95%
0.12 in
116
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d440
68°
72°
96%
0.18 in
117
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n440
68°
72°
96%
0.08 in
117
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
n440
68°
72°
94%
0.03 in
118
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۱ بعدازظهر
n340
66°
70°
92%
0.02 in
134
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 89%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Caillet School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه