Caldwell Cemetery, TX پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
13 h 50 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۸ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
92%
0 in
106
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
90%
0 in
109
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 68%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
89%
0 in
110
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
82%
0 in
125
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d300
75°
79°
78%
0 in
134
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ بعدازظهر
d400
75°
79°
75%
0 in
139
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر
d410
79°
82°
69%
0.01 in
138
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ بعدازظهر
d320
81°
86°
72%
0.01 in
137
9
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 66%
۴ بعدازظهر
d320
81°
86°
76%
0.02 in
136
7
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 82%
۵ بعدازظهر
d220
81°
86°
79%
0.06 in
132
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d340
75°
82°
95%
0.16 in
129
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d340
75°
82°
99%
0.02 in
126
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d340
73°
81°
99%
0.03 in
125
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۹ بعدازظهر
n310
70°
75°
97%
0.01 in
125
11
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
124
11
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
131
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Caldwell Cemetery را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه