Camp Wohaleto, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۲۶
13 h 56 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
84%
0 in
170
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
84%
0 in
176
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
83%
0 in
176
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
84%
0 in
175
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
87%
0 in
175
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
90%
0 in
171
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
92%
0 in
167
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
91%
0 in
162
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
85%
0 in
164
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
79%
0 in
165
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
76%
0 in
166
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
71%
0 in
169
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
72°
73°
66%
0 in
172
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d300
72°
73°
61%
0 in
175
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d300
72°
73°
61%
0 in
172
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۳ بعدازظهر
d300
72°
73°
62%
0 in
168
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ بعدازظهر
d300
73°
75°
62%
0 in
165
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 57%
۵ بعدازظهر
d300
72°
73°
66%
0 in
161
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۶ بعدازظهر
d300
72°
73°
69%
0 in
157
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
73%
0 in
153
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
78%
0 in
151
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
84%
0 in
149
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
70°
89%
0 in
147
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ بعدازظهر
n220
66°
70°
93%
0.06 in
141
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Wohaleto را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه