Cherry Tree Lake, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
13 h 50 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
72°
77°
93%
0 in
154
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
93%
0 in
153
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
94%
0 in
142
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۳ قبل‌ازظهر
n410
72°
77°
95%
0.01 in
131
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ قبل‌ازظهر
n410
72°
77°
96%
0 in
122
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۵ قبل‌ازظهر
n310
72°
77°
96%
0 in
127
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
97%
0.01 in
131
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
97%
0 in
134
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۸ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
96%
0 in
126
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
94%
0.01 in
119
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۰ قبل‌ازظهر
d440
72°
77°
96%
0.12 in
113
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۱۱ قبل‌ازظهر
d440
72°
77°
96%
0.20 in
122
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۰ بعدازظهر
d340
75°
81°
88%
0.04 in
130
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ بعدازظهر
d400
77°
82°
86%
0 in
136
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ بعدازظهر
d340
79°
86°
84%
0.04 in
133
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d340
79°
86°
92%
0.08 in
131
13
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d240
81°
90°
93%
0 in
129
13
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ بعدازظهر
d340
77°
84°
92%
0.02 in
130
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 82%
۶ بعدازظهر
d310
77°
84°
92%
0.01 in
131
11
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 52%
۷ بعدازظهر
d310
77°
84°
92%
0 in
133
9
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d300
75°
82°
93%
0 in
131
11
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
93%
0 in
129
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
91%
0 in
128
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ بعدازظهر
n400
72°
77°
92%
0 in
130
11
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 28%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cherry Tree Lake را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه