College Park Elementary School, TX پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
تیر ۸
14 h 1 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
79°
86°
85%
0 in
132
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 80%
۱ قبل‌ازظهر
n310
79°
86°
86%
0 in
126
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ قبل‌ازظهر
n320
77°
82°
87%
0.02 in
129
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ قبل‌ازظهر
n320
77°
82°
87%
0.02 in
131
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 81%
۴ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
88%
0.02 in
133
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 83%
۵ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
88%
0.02 in
134
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 85%
۶ قبل‌ازظهر
n420
77°
84°
88%
0.02 in
136
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 87%
۷ قبل‌ازظهر
d420
77°
84°
89%
0.02 in
137
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 89%
۸ قبل‌ازظهر
d420
77°
82°
87%
0.02 in
134
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 90%
۹ قبل‌ازظهر
d420
79°
86°
86%
0.02 in
131
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
81°
88°
84%
0.02 in
128
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
81°
88°
82%
0.02 in
126
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d320
82°
90°
80%
0.02 in
124
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d320
82°
90°
79%
0.02 in
123
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d320
82°
88°
74%
0.03 in
124
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d320
84°
90°
68%
0.03 in
126
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d320
84°
88°
64%
0.03 in
127
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d320
84°
90°
69%
0.03 in
129
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d320
82°
88°
74%
0.03 in
130
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d320
82°
90°
80%
0.03 in
132
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d300
82°
90°
81%
0 in
136
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 89%
۹ بعدازظهر
n300
81°
88°
83%
0 in
140
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 84%
۱۰ بعدازظهر
n300
81°
88°
85%
0 in
146
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 79%
۱۱ بعدازظهر
n300
79°
86°
85%
0 in
153
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 74%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید College Park Elementary School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه